VERBOND

English: here

VERBOND

VERBOND

een HUWELIJKS-reflectie
voor mijn zoons en schoondochters

we vieren
de menselijkheid
die bestaat uit
verbondenheid;
in hun zoektocht daarnaar
willen ze samen

twee individuen
ieder een eigen bundeling moleculen
mengeling van chemische processen

de feromonen
de hormonen
brachten die hen samen?
aantrekking
en opvolging
van instincten;
drift gedreven?

ongetwijfeld

maar
is dat alles
wat er is?

zelf denk ik
dat de geschiedenis laat zien
dat dit niet alles is
dat mensen meer zijn:
we hebben
een ingeblazen geest
die aan ons chemisch fabriekje
spiritualiteit toevoegt:

dat vermogen tot meta
om driften en instincten
te overstijgen
niet te blijven
in macht en competitie
strijd en overleven
recht van de sterkste

dat geestige vermogen
om geïnspireerd door harmonie
een ethiek te vinden
voor vrede en gerechtigheid
zodat naast de hardheid
van macht en onderlinge strijd
ook ruimte is voor
zacht en saamhorigheid

een grote geest liet ooit optekenen:
“wat is de mens
dat gij
hem aandacht schenkt”

ik denk
omdat hij hem
die adem inblies
hij gaf de geest

dat stukje mens-zijn
waarmee we kunnen leren
over wijze ethiek
en zullen weten

dat liefde niet alleen een gevoel is
van: o, o, o,
ik begeer je zo

maar:
de liefde is
aardig
rechtvaardig
de liefde is
veel
geurig
en kleurig
de liefde is
meer-
voudig
en één-

en zullen weten dat:
al sprak ik alle talen
en kende ieder woord
wist ik alle verhalen
en precies hoe overleven hoort

maar had de liefde niet
die zoekt naar de ander
die streeft naar harmonie
een ontwikkelingsgericht samen

had ik díe liefde niet
dan klonk ik als een schallende schetteraar
of een tetterende twitteraar
niet meer dan een bundeling moleculen,
drift gedreven chemisch fabriekje

dáárom blies hij ons
de adem in
zodat we uitstijgen boven onderlinge strijd
en in wijsheid
streven naar individuele ontwikkeling
in verbondenheid

dát is florerende liefde:
verbondenheid
op velerlei wijze

een ouder een kind
een kleuter een vrind
een tiener in groepen
studenten onder elkaar

een kennis een maatje
medewerkers in samenwerking
een ex met respect
voor liefde in verleden tijd

de buren social media
kunst werk de wereld

huisgenoten
een vriend met een vriend
thuisgenoten
zovele vormen
en bij jullie dan
een vrouw en een man

huwelijk als team
met spirit
gebaseerd op liefde
gericht op elkaars ontwikkeling
misschien uitgebreid met kinderen

een betrouwbare plek
voor voortgaande hoop
tegen alle stromen en stormen in
op vrede en harmonie

daarom wens ik jullie toe:
dat liefde en trouw jullie niet verlaten
draag ze dicht bij je
schrijf het boek van jullie leven ermee
dan
zijn jullie (in de) écht verbonden

One thought on “VERBOND

  1. Lieve Fenna,
    Geweldig hoe je verbondenheid hebt verwoord. Dit typeert ook het hart van een liefhebbende (schoon)moeder. Je schrijft reflexjes met enige regelmaat, maar deze zegt meer . Voor wie je dit op papier hebt gezet zullen dit bijzonder waarderen. Je verwijzingen , (zonder de namen te noemen ) naar David en God zijn tegelijk een geloofsgetuigenis.
    Dank God voor je talenten.
    Oom Siebren en Tante Maria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.