PUZZELEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

PUZZELEN

De otter rommelde in het riet. Hij had het gevoel dat hij in de gaten gehouden werd, maar dat weerhield hem er niet van zijn spoor te trekken. Ditmaal een uitgezet spoor dat hij moest zien te vinden, want hij deed mee aan de jaarlijkse puzzeltocht in het dierenbos. Het was nog lastig zat, want niet voor niets had de vos vorig jaar gewonnen. Die had de moeilijke vragen het best beantwoord en dus was het nu haar beurt geweest om dit jaar de moeilijke vragen te verzinnen. De otter moest riethalmen tellen, weten in welk water hij liep en wat dat gele bordje betekende aan de waterkant. Dat wist hij wel. Dan liep daar een aardgasleiding (wat dat dan ook was) of soms stond er: C.A.I. en dan was het een kabel (wat dat dan ook was). Ja, de otter wist zijn weg in en om het water. Zo trapte hij er niet in om onder bruggen door te zwemmen. Nee, dan klom hij de kant op, want je weet maar nooit wat je boven het hoofd hangt.
Opeens hoorde hij Continue reading

POLLS

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

POLLS

It was a spring day in the forest and the animals had a cheerful gathering at the large glade around the magnolia. Afterwards, they could not recall how it started, but they came to talk about the organisation of the animal forest and if there was room for improvement.
“It seems best to me”, said the goose, “that we all fly in formation.”
“Are you nuts?”, said the whimbrel. “Leisurely criss-crossing, that’s a lot more fun.”
“One is the boss”, said the wolf. “That’s orderly.”
“Don’t be silly”, said the herring. “When we swim in schools, every-body is equal. You take care not to bump into each other and other-wise you let each other be.”
“Yeah, but”, said the horse, “you keep each other clean and tidy, don’t you?”
“Exactly”, said the parrot and the chimpanzee. “Otherwise all gets very dirty.”
“But”, said the ant, Continue reading

PEILINGEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

PEILINGEN

Het was een voorjaarsdag in het bos en de dieren waren vrolijk bij elkaar op de grote open plek rond de magnolia. Hoe het begon, wisten ze naderhand niet meer, maar ze kregen het over de organisatie van het dierenbos en of die niet verbeterd kon worden.
“Mij lijkt het het beste”, zei de gans, “als iedereen in formatie vliegt.”
“Ben je gek”, zei de regenwulp. “Lekker kriskras, da’s veel gezelliger.”
“Eéntje is de baas”, zei de wolf. “Dat is overzichtelijk.”
“Mallerd”, zei de haring. “Als wij schoolzwemmen is iedereen gelijk. Je zorgt dat je niet tegen elkaar op botst en verder laat je elkaar met rust.”
“Nou zeg”, zei het paard. “Je houdt elkaar toch wel netjes schoon?”
“Precies”, zeiden de papagaai en de chimpansee. “Anders wordt het een smeerboel.”
“Maar”, zei de mier, Continue reading

OPLUCHTING

hele fabel

click here for English

OPLUCHTING

Het lieveheersbeestje was weer een keer thuis.(1) Hij had maar een klein huis want meestal was hij op pad, hij reisde wat af. Het lieveheersbeestje werd namelijk overal gevraagd om zijn kunsten te vertonen. Hij was heel goed in bewegen op muziek. Als er muziek klonk en het lieveheersbeestje bewoog erop, dan emotioneerde dat de toeschouwers, nog meer dan wanneer ze alleen luisterden.
“Dag lieveheersbeestje”, zei de libelle.
“Hoi jij”, zei het lieveheersbeestje en gaf de libelle heel hartelijk twee zoenen. De libelle werd er verlegen van.
“Weet je,” zei de libelle, “ik heb het nooit durven zeggen, maar ik moet vaak Continue reading

RELIEF

whole fable

klik hier voor Nederlands

RELIEF

The ladybug was home again.(1) His house was just a small one because mostly he was on the road, he travelled a lot. The ladybug, you know, was asked everywhere to show his skills. He was very good at moving to music. When music was heard and the ladybug moved to it, it generated emotions in the spectators, even more so than when they were just listening.
“Hi ladybug”, said the dragonfly.
“Hello there”, said the ladybug and warmly gave the dragonfly two kisses. The dragonfly blushed all over.
“You know,” said the dragonfly, “I never dared to say this, but often I can’t help but Continue reading

BAL-LAST

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

BAL-LAST

BAL-LAST

“Dag garnaal”, zei de kikker.
“Sst,” zei de garnaal, “ik eet.”
“O,” zei de kikker, “stoor ik je?”
“Ja,” zei de garnaal, “ik drink.”
“Lekker-lang-liggende?”, vroeg de kikker.
“Nee,” zei de garnaal, “gewoon water.”
“Bah,” zei de kikker, “niks an.”
“Maar”, zei de garnaal, “wel nodig.”
“Nodig”, zei de kikker. “Wat is nou nodig?” en hij sprong weg.
Er viel niets te beleven met de garnaal.
“Weet je,” zei de garnaal, “kom over een dag of vijf eens terug.”
Maar de kikker reageerde niet meer.
“Trek het je niet aan”, zei de libelle, die achter de kikker aange-vlogen kwam. “Hij is wel vaker springerig.”
“Aantrekken?”, zei de garnaal. “Ik Continue reading

BALLAST

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

BALLAST

BALLAST

“Hi shrimp”, said the frog.
“Shush,” said the shrimp, “I’m eating.”
“Oh,” said the frog, “am I disturbing you?”
“Yes,” said the shrimp, “I’m drinking.”
“Velvety vintage?”, asked the frog.
“No,” said the shrimp, “just water.”
“Yuck,” said the frog, “tasteless.”
“But”, said the shrimp, “for sure necessary.”
“Necessary”, said the frog. “What now is really necessary?” and he jumped off. The shrimp was no fun.
“You know,” said the shrimp, “just return in a day or five.”
But the frog didn’t react anymore.
“Don’t let it get to you”, said the dragonfly, who came flying by after the frog. “He’s just his jumpy self.”
“Get to me?”, said the shrimp. “I Continue reading

DIEP GANG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

DIEP GANG

DIEP GANG

Op een druilerige herfstdag, toen in de hoogte alles mistig was tot druppels aan toe, nam de giraf een duik in de oceaan. Ze zette zich met haar voorpoten zo wijdbeens mogelijk schrap op het strand en stak haar hoofd onder water.
“Hé,” zei de giraf toen ze op de bodem aangekomen was, “dag stekel-rog!”
De stekelrog schrok op en wist niet hoe te reageren. Haastig zocht hij naar mogelijkheden, alternatieven en stroomlijning, maar het bleef angstwekkend warrig in zijn hoofd. Er vielen geen kwartjes en ook het zoeken naar dubbeltjes leverde alleen stekeligheden op.
“Wat mot je”, zei de stekelrog, toen hij vond dat hij niet langer stil kon blijven.
“Ik kom je niet storen”, verontschuldigde de giraf zich. “Ik ben alleen maar op zoek naar diepgang.”
“O,” zei de stekelrog opgelucht, “zoek je de diepe gang? Die Continue reading

DEEP END

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

DEEP END

DEEP END

On a drizzly autumn day, when up above everything was so misty to the extent that drops were formed, the giraffe took a dip in the ocean. She firmly placed her front legs on the beach as far apart as possible and put her head under water.
“Hey,” said the giraffe when she reached the bottom, “hello sting-ray!”
The stingray was startled and did not know how to react. Quickly he scrambled for possibilities, alternatives and streamlining, but all remained frightfully entangled in his head. No pennies were drop-ping and also the search for dimes resulted only in stinging thoughts.
“Whataya want”, said the stingray, when he thought he could no longer remain silent.
“I’m not here to disturb you”, apologised the giraffe. “I’m just looking for some depth.”
“Oh,” said the stingray relieved, “are you seeking the deep end? I can Continue reading

ONTHOUDEN

hele fabel

click here for English

ONTHOUDEN

Op een zwoele zomerdag fladderde de vlinder van bloem naar bloem en koesterde zich in de namiddagzon. De vlinder was druk bezig met zich vooral nergens druk om te maken, toen er opeens een schaduw over haar heen gleed. De vlinder keek op en zag het mooiste vliegende wezen dat ze ooit had gezien.
Kijk, dacht de vlinder, de merel is gewoon zwart, de mus grijs, maar deze vogel is … uitbundig!
Ja, dacht de vlinder, die niet precies wist wat uitbundig was, maar toch dacht: Continue reading

KEEPING

whole fable

klik hier voor Nederlands

KEEPING

On a balmy summer day, the butterfly was fluttering from flower to flower and was letting herself be caressed by the afternoon sun. The butterfly was busy not being too busy, when suddenly a shadow glided over her. The butterfly looked up and saw the most beautiful flying creature she had ever seen.
Look, thought the butterfly, the blackbird is simply black, the sparrow grey, but this bird is … exuberant!
Yes, thought the butterfly, who did not exactly know what exuberant was, but still thought: Continue reading

AFVRAGEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

AFVRAGEN

AFVRAGEN

De haas was er vandoor geweest en kwam nu weer thuis. Hij zoefde het dierenbos binnen en liep bijna tegen de dromedaris op die juist bezig was aan een lange wandeling en daarbij een vrolijk wijsje zong.
“Dag dromedaris,” zei de haas, “kom je op mijn feest?”
“Ha,” zei de dromedaris, “je bent er weer.”
De haas nodigde nog andere dieren uit door in de toeter te fluisteren:
Ik ben er weer, kom je op mijn thuiskomfeest?
De haas.

“O wee,” zuchtte de libelle, die het hoorde in haar toeter, “hij komt zo vaak thuis, wat moet ik nou weer meenemen naar het feest?”
“Jezelf,” zei de duif, “dat is genoeg.”
“Ach ja,” zei de libelle, “maar Continue reading

WONDERING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

WONDERING

WONDERING

An * after a word means you can find an explanation under the fable
The hare had been away and was now coming home. He whizzed into the animal forest and almost bumped into the dromedary who was taking a long hike while singing a cheerful tune.
“Hi dromedary,” said the hare, “will you come to my party?”
“Ah,” said the dromedary, “you’re back again.”
The hare also invited some other animals by whispering in the horn:
I’m back again, will you come to my homecoming party?
The hare

“Oh, my goodness,” sighed the dragonfly, who heard it in her horn, “he comes home so often, what on earth am I to bring to the party this time?”
“Yourself,” said the dove, “that’s enough.”
“Ah, yeah,” said the dragonfly, “but I Continue reading

ILLUMINATION

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

ENLIGHTENING

ILLUMINATION

An * after a word means you can find an explanation under the fable
It was dark in the animal forest. Not ordinary dark, but pitch dark. The monkey was bored because there was no moonlight in which he could dance. The vole could not stop tossing and turning because he could not see if he was lying properly. The otter was pottering in the reeds but did not like it much because he constantly bumped his nose. It was winter dark in the forest and the animals had had enough of it.
“In difficult times,” said the owl, “you have to think of nice things to do.”
“Okay,” said the bat, who wasn’t bothered at all, “I’ll gather every-body.”
Stumbling in the dark, the animals went from their houses to the large glade around the magnolia for the comeback festival.
The eyes of the sheep darted nervously.
“You know,” said the sheep to the magpie, “with a fifth leg, I would Continue reading

ONDERZOEK

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

ONDERZOEK

ONDERZOEK

De giraf kon niet slapen, die nacht in het winterbos, toen de maan scheen door de bomen.
“Een mooie nacht”, zei de giraf tegen niemand in het bijzonder, “om eens op onderzoek uit te gaan.”
Ze ging op pad en zag het rivierzwijn wroeten in het mos, de woelmuis woelen in zijn holletje en over het water hoorde ze de libelle zuchten in haar slaap, of juist omdat ze niet kon slapen. Toen vloog de vleermuis rakelings langs haar hoofd.
“Sorry,” mompelde de vleermuis, “ik hoorde niet dat je zó groot was.”
Toen ze in de buurt van het huis van het aapje kwam, hoorde de giraf vreemde geluiden. Ze liep er heen, maar opeens hield ze haar pas in. Voor de boom met zijn huis, danste het aapje. Of was het niet het aapje? Het hipte in het rond en speelde Continue reading

VOLLEDIG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

VOLLEDIG

VOLLEDIG

De libelle fluisterde in de toeter:
Schaap, wil je bij me op bezoek komen?
De libelle

De wind waaide de fluisteringen door het dierenbos en het schaap hoorde in haar toeter wat de libelle gefluisterd had.
“Ach,” zei het schaap en ging op pad, “de libelle heeft het weer benauwd, denk ik.”
“Fijn”, zei de libelle, “dat je zo gauw gekomen bent. Lust je een slokje water? Rivierwater, beekwater, bronwater, …”
“Slootwater”, zei het schaap, dat wist dat de libelle steeds volledig wilde zijn, ook al wist ze dat het schaap altijd slootwater dronk.
“Jaja,” zei de libelle, “maar je weet maar nooit. Misschien Continue reading

FULFILLED

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

FULFILLED

FULFILLED

The dragonfly whispered in the horn:
Sheep, would you come and visit me?
The dragonfly

The wind blew the whispers through the animal forest and the sheep heard in her horn what the dragonfly had whispered.
“Ah,” said the sheep and off she went, “the dragonfly is feeling stifled and uptight again, I think.”
“So nice”, said the dragonfly, “that you could come so quickly. Would you like a sip of water? River water, brook water, well water, …”
“Ditchwater”, said the sheep, who knew that the dragonfly always wanted to attend to every detail, although she already knew that the sheep always drank ditchwater.
“Yes, yes,” said the dragonfly, “but you never know. Perhaps Continue reading

AANDACHTIG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

AANDACHTIG

AANDACHTIG

Op de grote, stille heide wandelden het schaap en de giraf.* De heide stond in bloei en zo kwam het dat ze liepen door een paars glooiend landschap met hier en daar een groepje groene bomen of een gele zandplek.
“Schaap,” zei de giraf, “hoe zou het komen dat door de kleuren die ik met mijn ogen zie, ik van binnen een warm en rustig gevoel krijg?”
Het schaap keek de giraf eens schaapachtig aan. Dat vond de giraf wel gepast. Opeens stond de giraf stil, ging met enige moeite zo wijdbeens mogelijk staan met haar voorpoten en boog haar lange nek naar de grond om een heideplant te bestuderen.
“Hoe zou het komen”, zei de giraf, “dat het Continue reading

THOUGHTFUL

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

THOUGHTFUL

THOUGHTFUL

An * after a word means you can find an explanation under the fable
On the great, silent moor, the sheep and the giraffe were strolling.* The heather was in bloom and so it came to be that they walked through a purple rolling landscape with little groups of green trees or a yellow sand spot every now and then.
“Sheep,” said the giraffe, “how is it that through the colours I see with my eyes, I get a warm and peaceful feeling inside?”
The sheep looked sheepishly at the giraffe. The giraffe thought that to be appropriate. Suddenly, the giraffe stood still and with some difficulty, she spread her front legs as far apart as possible and bowed her long neck to the ground to study a heather plant.
“How is it”, said the giraffe, “that it looks like Continue reading

SIMPLY

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

SIMPLY

SIMPLY

There is a lot of dutch culture in this fable.
An * after a word means that you can find an explanation underneath the fable. There you’ll find just one, the rest is in the book.
“Hi vole”, the marmot called out. They jumped into each other’s arms and spun around as only the vole and the marmot could, each spring at the end of April at the feast of the magnolia.
“Hey, hey!”, cried the weasel who they narrowly whirled by.* “Watch out!”
“Don’t be afraid”, said the dove. “Everything’s gonna be alright.”
“Oh”, said the weasel, who tried to believe it. He did not come out of his den that often and mostly only when it was quiet, but during the annual feast of the magnolia, he did want to be part of the joyful gathering of all the animals at the large glade around the magnolia, which then stood there in full bloom.
Just like a queen,** thought the magpie, who on that day brought out her unnecessary furniture (and Continue reading

EIGENHEID

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

EIGENEHEID

EIGENEHEID

“Dag woelmuis”, riep de marmot. Ze vlogen elkaar in de armen en draaiden een pirouette zoals alleen de woelmuis en de marmot dat konden, ieder voorjaar eind april op het feest van de magnolia.
“Hela, hola!”, riep de wezel bij wie ze rakelings langs wervelden. “Kijk eens uit!”
“Wees niet bang”, zei de duif. “Het gaat goed.”
“O”, zei de wezel, die het probeerde te geloven. Hij kwam niet zo vaak uit zijn holletje en meestal alleen als het rustig was, maar op het jaarlijkse feest van de magnolia wilde hij toch wel graag deel uitmaken van het gezellige samenzijn van alle dieren op de grote open plek rond de magnolia, die dan in volle bloei stond.
Net een koningin, dacht de ekster, die op die dag haar overbodige huisraad (en Continue reading

GRONDIG PERSPECTIEF

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

GRONDIG PERSPECTIEF

GRONDIG PERSPECTIEF

In de ochtendnevel van een vroege voorjaarsdag stond de giraf lekker te eten uit de top van de lindeboom. Dat kon de giraf makkelijk doen want ze stak boven 98% van alle dieren uit. Het voordeel van zo lang zijn, vond ze, was dat ze altijd prima overzicht had. Nadeel was natuurlijk dat veel dieren nogal ver weg leken en daardoor moeilijker bereikbaar. Behalve de dieren die konden vliegen en vooral de kleinere daarvan. Die kwamen soms gezellig de gekste gedachten rond haar hoofd draaien. Vliegers zijn vrijdenkers, dat had de giraf wel ontdekt. Zwevers, vonden sommigen, maar dat vond de giraf lang niet altijd terecht. Zelf stond ze met haar vier poten stevig op de grond, maar kon een Continue reading

BASIC PERSPECTIVE

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

BASIC PERSPECTIVE

BASIC PERSPECTIVE

In the morning mist of an early spring day, the giraffe enjoyed herself eating from the top of the linden tree. The giraffe could easily do that because she towered over 98% of all the animals. The advantage of being so tall, in her opinion, was that she always had great overview. A disadvantage was of course, that a lot of the animals seemed a bit distant and therefore more difficult to reach. Except for the animals that could fly and among them, especially the little ones. They sometimes came by to spin, for fun, the craziest of thoughts around her head. Flyers are freethinkers, so the giraffe had found out. Living with their heads in the clouds, according to some, but the giraffe thought that did not always do them justice. She herself stood firmly on the ground with her four feet, but she could really appreciate Continue reading

ACTIVITY

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

BEDRIJVIGHEID

ACTIVITY

Times were busy for the firefly. Days were getting shorter. Each evening darkness fell sooner and each morning the sun rose later. A lot of animals asked if she would shine on their doorstep for a while and that’s how it came to be that the firefly was busy going from appointment to appointment.
In the beginning, she was shining a good hour and a half on every doorstep, but nowadays she had reduced it to fifty minutes because more and more animals needed her. It was as if darkness now had gotten gloomier than before. Or maybe it was because Continue reading

BEDRIJVIGHEID

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

BEDRIJVIGHEID

BEDRIJVIGHEID

Het waren drukke tijden voor de vuurvlieg. De dagen werden korter. Elke avond werd het eerder donker en elke morgen kwam de zon later op.
Veel dieren vroegen of zij een tijdje voor hun deur kwam schijnen en zo kwam het dat de vuurvlieg nu op pad was van de ene afspraak naar de andere.
Eerst scheen zij bij iedere deurpost wel anderhalf uur, maar dat had zij inmiddels ingekort tot vijftig minuten omdat steeds meer dieren haar nodig hadden. Het leek wel of donker nu mistroostiger was dan vroeger. Of misschien kwam het omdat Continue reading

ANSWER WITHOUT A QUESTION

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

ANTWOORD ZONDER VRAAG

ANSWER WITHOUT A QUESTION

The tortoise had a question, and as with everything, it took him a long time, that question. Especially because it was not an easy question. He looked at it from all sides and that is not quickly done for a tortoise when walking long distances is involved. Added to this, the tortoise was used to doing things thoroughly. Over and over again, he approached the question from afar, taking a new route towards it, to see, if from another angle, there were answers to be found that were even more beautiful. Because answers could be lying around for the taking, but Continue reading

ANTWOORD ZONDER VRAAG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

ANTWOORD ZONDER VRAAG

ANTWOORD ZONDER VRAAG

De schildpad had een vraag, en zoals over alles, deed hij lang over die vraag. Het was dan ook geen gemakkelijke vraag. Hij bekeek hem van alle kanten en dat gaat niet zo snel als je als schildpad steeds een eind moet lopen. Daar komt nog bij dat de schildpad grondig te werk ging en dus voortdurend van heel ver, via steeds een nieuwe route, naar de vraag toe ging, om te zien of er vanuit andere hoeken nog mooiere antwoorden te vinden waren. Want antwoorden liggen wel voor ‘t oprapen, maar Continue reading