VREEMDE VOGEL

English: STRANGE BIRD

TWEEDE NIEUWE FABEL na het verschijnen van mijn tweetalige boek met 30 psychologische fabels. Meer info over mijn boek waarin je alle dieren kunt leren kennen.

VREEMDE VOGEL
(foto’s van mozaïeken in de straten van de Franse badplaats Les Sables-d’Olonne)

Het was op een warme zomerdag in het dierenbos. De zon stond hoog aan de hemel en scheen uitbundig. Alles werd stralend en warm. Daar hield de vreemde vogel van.* Hij ging dan graag op pad. Hij verzamelde takjes en blaadjes en besjes en eikeltjes, soms een glimmende kastanje, en ook bloemetjes en schelpjes. Daarmee maakte hij plaatjes. Hij verschoof alles net zo lang totdat het plaatje weergaf hoe hij zich voelde. En als de zon zo gloedvol scheen, dan voelde hij zich licht en opgelucht. Dat kon hij wel gebruiken, want als de zon er niet was, dan werd het een heel ander plaatje, loom en zwaar en donker.
“Dag”, zei het schaap, want xij was nooit te beroerd om iedereen te groeten, ook de vreemde vogels.
“Dag”, zei de vreemde vogel, die ook wel eens niet terug groette omdat hij Continue reading

WHAT A TOUR!

Nederlands: WAT EEN TOER!

FIRST NEW FABLE after the release of my bilingual book with 30 psychological fables. More info about my book in which you can get to know all the animals.

WHAT A TOUR!

“And we’re off!” shouted the hare, that day at the start of the summer. Like every year, he had plotted a three week racing tour through the animal forest with daily stages for the animals to compete against each other.
“I hope for many long straight sections with crosswinds slightly from behind”, said the elephant, because he knew that in that case there would be fewer animals who could take shelter behind him.
“But no,” said the mountain goat, “I just want to go uphill, as far and as high as possible!”
“And I want,” said the vole, who was increasingly discovering what he really wanted, “bumpy, winding paths, because that’s what I can handle best.”
“There is something for everyone,” said the hare and sped off, the other animals after him.

The flying animals reported to the animals that did not participate but still were curious to know who was in the lead. Sometimes they flew too Continue reading

WAT EEN TOER!

English: WHAT A TOUR!

EERSTE NIEUWE FABEL na het verschijnen van mijn tweetalige boek met 30 psychologische fabels. Meer info over mijn boek waarin je alle dieren kunt leren kennen.

WAT EEN TOER!

“We gaan beginnen!”, riep de haas op een dag aan het begin van de zomer. Zoals elk jaar, had hij voor drie weken lang een dagelijkse route uitgezet in het dierenbos en dan deden ze wie het eerste aan kwam.
“Ik hoop dat er veel lange rechte stukken in zitten met de wind schuin achter”, zei de olifant, want hij wist dat er dan minder dieren waren die konden schuilen achter hem.
“Nee joh”, zei de klimgeit, “ik wil juist heuvel op, zo lang en zo hoog mogelijk!”
“En ik wil”, zei de woelmuis, die steeds meer ontdekte wat hij werkelijk wilde, “hobbelige kronkelpaadjes, want daar kan ik het beste op uit de voeten”.
“Er is voor ieder wat”, zei de haas en zoefde er vandoor, de andere dieren achter hem aan.

De vliegende dieren deden verslag aan de dieren die niet meededen maar toch benieuwd waren wie er op kop lag. Soms vlogen ze Continue reading