LICHT OPNEMEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

LICHT OPNEMEN

Een * achter een woord, betekent dat je een verklaring onderaan de fabel kunt vinden
IN DE DIEPTE VAN DE OCEAAN, ZWOM DE STEKELROG. Hij hoopte op wat te eten maar er zwom niets voorbij.
”Wat is dat tegenwoordig,” bromde hij. “Vroeger was er meer.” Hij zwom een eindje bij zijn plek vandaan maar had niet veel geluk. Een hapje hier en daar maar geen overvloedige school.
Zou de zee soms moe zijn, dacht hij. Hij had dat de stroming wel eens horen zingen, dat de zee zo moe is, en er zeer Continue reading

TAKING IT LIGHTLY

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

TAKING IT LIGHTLY

An * after a word means you can find an explanation under the fable
IN THE DEPTH OF THE OCEAN, THE STINGRAY WAS SWIMMING. He hoped to find something to eat, but nothing was swimming by.
“What’s up nowadays,” he muttered. “In the old days, there was more.”
He swam a little further away from home but was not very lucky. A little bite here and there but no abundant schools.
Would the sea be tired, he thought. He had heard the current sing sometimes, that the sea is so tired, and therefore Continue reading

BEDENKEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

BEDENKEN

OP EEN ZONNIGE NAZOMERDAG VLOOG DE KOLIBRIE DOOR HET BOS. Hij was nogal in gedachten verzonken en vloog bijna tegen de giraffe op.
“O, sorry”, zei de kolibrie, die dat zijn vlieg-eer toch wel te na vond, “ik was aan het denken”.
“Geeft niet”, zei de giraffe, “ik denk ook graag en veel, misschien kunnen we even samen?”
“Nou”, zei de kolibrie, “dat is eigenlijk het probleem. Ik vind het wel gezellig, al die ontmoetingen met andere dieren, maar ik word er zo moe van. Daar was ik nou juist over aan het denken: dat ik zo moe ben van al die contacten”.
“Jammer”, zei de giraffe, “het zou wel Continue reading

IMAGINE

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

IMAGINE

ON A SUNNY DAY IN LATE SUMMER, THE HUMMINGBIRD FLEW THROUGH THE FOREST. He was in deep thought and almost collided with the giraffe.
“Oh, sorry”, said the hummingbird, who thought that to be a dishonour to his flying skills, “I was busy thinking”.
“No offense”, said the giraffe, “I also like to think, a lot, maybe we can think together for a while?”
“Actually”, said the hummingbird, “that’s the problem. It’s kind of nice, all those encounters with other animals, but it’s tiresome too. That’s just what I was thinking about: that I am tired of all those contacts”.
“Too bad”, said the giraffe, “it would have been Continue reading