PATIENCE ANGÉLIQUE

Nederlands: hier / English: here

Des anges sur les toits de la Cathédrale de Saint Jean à Den Bosch

qu’elle le dit pieusement
ou gaiement en vous appelant
chanté ou par appli
le message est celui-ci:
aimez-vous les uns les autres!

et quand
c’est difficile à faire
demandez de l’aide
aux puissances supérieures
qui donnent de la force et
de l’inspiration
de vivre:
pas par Continue reading

FEESTGEDRUIS ZONDER RUIS

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

FEESTGEDRUIS ZONDER RUIS

DE PAKEZEL SJOKTE DOOR HET BOS. Hij was nooit één van de kwiekste, maar nu leek hij nog langzamer. Elk jaar, als de donkere dagen van de winter eraan kwamen, verkleedde de pakezel zich. Hij droeg een habijt en zette zelfs een mijter op zijn hoofd. Om echt onherkenbaar te zijn, had hij ook een lange witte baard aangeplakt.
De jonge dieren keken altijd vol verwachting naar hem uit. Dat kwam omdat hij bepakt en bezakt was met voor elk wat wils. Maar het verhaal ging ook dat hij stoute dieren meenam naar een ver en bar oord. Ze waren dus tegelijk blij, maar ook een beetje bang.
“Wat vraag jij aan de pakjesdeler dit jaar?” vroeg het lammetje aan het biggetje.
Continue reading

FUN-FEAST WITHOUT FOOLING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

FUN-FEAST WITHOUT FOOLING

An * after a word means you can find an explanation under the fable

THE PACK DONKEY PLODDED THROUGH THE FOREST. He never was one of the swiftest but right now, he seemed slower than ever. Each year, when the dark days of winter were coming, the pack donkey disguised himself. He wore a red suit, trimmed with white fur, a buckled black belt and he even put a matching hat on his head. To be really unrecognizable, he also attached a long white beard. The young animals were always eagerly awaiting his arrival, because always he was heavily loaded with packages for all tastes. But the story also told, that he took naughty animals away with him to a far and barren place. So they were at the same time happy, but also a bit scared. *
“What do you want from Continue reading