WETEN

click here for English

IMPRESSIE van 'mijn' DIERENBOSmeteigen foto's : Magnolia, Schaap, Lieveheersbeestjerechtenvrije foto's: Giraffe, Stekelrog, Duiffoto's van Nynke van Gurp-Smilde: Libelle, Vlinder

IMPRESSIE van ‘mijn’ DIERENBOS
met
eigen foto’s : Magnolia, Schaap, Lieveheersbeestje
rechtenvrije foto’s: Giraffe, Stekelrog, Duif
foto’s van Nynke van Gurp-Smilde: Libelle, Vlinder

DE TUINFLUITER WAS DRUK BEZIG. Bezemen, keren, uitzoeken, wegzetten, en zo verder.
“Sjonge”, zei de libelle, die langs vloog, “ik word al benauwd als ik je zo bezig zie. Ik doe elke dag een klein beetje in mijn huisje,
nooit alles tegelijk”.
“Maar ik ga weg”, zei de tuinfluiter, “ ‘t is tijd om naar het zuiden te gaan”.
“O ja”, zei de libelle, “jij bent altijd weg in de winter. Wat heb je toch tegen de winter?”
“Wij gaan nou eenmaal altijd”, zei de tuinfluiter, “zo leven wij. En ik moet zeggen, dat najaar dat ik niet weg kon, nou, toen heb ik eens zo’n winter meegemaakt hier. Toen wist ik meteen waarom wij altijd weggaan”.
“Wat is er dan erg aan?” vroeg de libelle. Continue reading

KNOWING

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

IMPRESSION of 'my' ANIMAL FORESTwithmy own photos: Magnolia, Sheep, Ladybugcopyright free photos: Giraffe, Stingray, Dovephotos by Nynke van Gurp-Smilde: Dragonfly, Butterfly

IMPRESSION of ‘my’ ANIMAL FOREST
with
my own photos: Magnolia, Sheep, Ladybug
copyright free photos: Giraffe, Stingray, Dove
photos by Nynke van Gurp-Smilde: Dragonfly, Butterfly

THE GARDEN WARBLER WAS VERY BUSY. Brooming, cleaning, sorting and packing, and so on.
“Oh dear”, said the dragonfly, who flew by, “just the sight of you being so busy makes me feel uptight. I do a little bit in my house every day, never all at once”.
“But I’ll be on my way”, said the garden warbler, “it’s time to go South”
“Oh, yeah”, said the dragonfly, “you are always gone during winter. What have you got against the winter?”
“Well, it’s just that we always leave”, said the garden warbler, “that’s how we live. And I must say, that one time in the fall when I couldn’t get away, well, I experienced a winter here, and then I knew right away why we always leave!”
“What’s so bad about it then?” asked the dragonfly. Continue reading