WETEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

WETEN

De zwaluw was druk bezig. Bezemen, keren, uitzoeken, wegzetten, en zo verder.
“Sjonge,” zei de libelle, die langs vloog, “ik word al benauwd als ik je zo bezig zie. Ik doe elke dag een klein beetje in mijn huisje, nooit alles tegelijk.”
“Maar ik ga weg”, zei de zwaluw. “ ‘t Is tijd om naar het zuiden te gaan. Lekker ver en veel vliegen, da’s een goeie training” en hij maakte even een rondvlucht.
“O ja,” zei de libelle, die weer besefte waarom hij altijd zo goed was tijdens de schoonvliegwegstrijden op het feest van de magnolia, “jij bent altijd weg in de winter. Wat heb je toch tegen de winter?”
“Wij gaan nou eenmaal altijd”, zei de zwaluw. “Zo leven wij. En ik moet zeggen, die ene keer dat ik niet weg kon, nou, toen heb ik eens zo’n winter meegemaakt hier. Toen wist ik meteen waarom wij altijd weggaan.”
“Wat is er dan zo erg aan?”, vroeg de libelle. Continue reading

KNOWING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

KNOWING

The swallow was very busy. Sweeping, cleaning, sorting out, putting away, and so on.
“Oh dear,” said the dragonfly, who flew by, “just the sight of you being so busy makes me feel uptight. I do a little bit in my house every day, never all at once.”
“Soon I’ll be up and away though”, said the swallow. “It’s time to go south. Fly a lot and far away, that’s good training” and he did a little flypast.
“Oh, yeah,” said the dragonfly, who realised anew why he was always so good at the aerobatics competitions at the feast of the magnolia, “you are always gone during winter. What do you have against the winter anyway?”
“Well, it’s just that we always leave”, said the swallow. “That’s how we live. And I must say, that one time when I couldn’t get away, well, I experienced a winter here, and then I knew right away why we always leave.”
“What’s so bad about it then?”, asked the dragonfly. Continue reading