HET MOMENT

English: here

the moment

het moment

Ze had geen grip meer. Ze sloeg haar ogen op en dacht: waar komt mijn hulp vandaan. Maar ze sloeg ze weer neer, duizelig. Geen grip meer, hoe vaak zeiden mensen dat. En hoe vaak was het zo waar als het nu was.

Waar komt mijn hulp vandaan? Zo’n oud, vergeten zinnetje schoot haar te binnen. Nu, nu ze geen grip meer had. Psalmverzen die bovendreven op kritieke momenten: was religie dan toch iets essentieels? Ze zeggen dat het nooit te laat is om je te bekeren, maar het was wel erg Continue reading

THE MOMENT

Nederlands: hier

the moment

the moment

She had lost her grip. She lifted up her eyes and thought: where does my help come from. But she turned them down again, dizzy. Lost my grip, how often didn’t people say that? And how often was it so true as it was now.

Where does my help come from? Such an old, long forgotten sentence came to mind. Now, now that she had lost her grip. Psalm verses popping up in critical moments: was religion in the end proving to be something essential? They say it’s never too late to convert, but to be actually doing that now, would be Continue reading

ONTKNOPING

click here for english

IMPRESSIE van 'mijn' DIERENBOSmeteigen foto's : Magnolia, Schaap, Lieveheersbeestjerechtenvrije foto's: Giraffe, Stekelrog, Duiffoto's van Nynke van Gurp-Smilde: Libelle, Vlinder

IMPRESSIE van ‘mijn’ DIERENBOS
met
eigen foto’s : Magnolia, Schaap, Lieveheersbeestje
rechtenvrije foto’s: Giraffe, Stekelrog, Duif
foto’s van Nynke van Gurp-Smilde: Libelle, Vlinder

DE DUIZENDPOOT ZAT IN DE KNOOP. Het lopen verliep helemaal niet soepeltjes.
“Hé, duizendpoot”, zag de libelle hem strompelen, “ook zo stroefjes vandaag?”
“Ja”, zuchtte de duizendpoot, “het wil niet erg lukken de laatste tijd”.
“Ik heb het lieveheersbeestje laatst ontmoet”, zei de libelle, “je weet wel, die zo mooi kan bewegen op muziek. Misschien kan die je helpen met souplesse”.
En zo kwam het dat de libelle en de duizendpoot in de toeter fluisterden:
“Lieve lieveheersbeestje,
weet jij hoe Continue reading

UNKNOTTING

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

IMPRESSION of 'my' ANIMAL FORESTwithmy own photos: Magnolia, Sheep, Ladybugcopyright free photos: Giraffe, Stingray, Dovephotos by Nynke van Gurp-Smilde: Dragonfly, Butterfly

IMPRESSION of ‘my’ ANIMAL FOREST
with
my own photos: Magnolia, Sheep, Ladybug
copyright free photos: Giraffe, Stingray, Dove
photos by Nynke van Gurp-Smilde: Dragonfly, Butterfly

An * after a word means you can find an explanation under the fable
THE CENTIPEDE WAS ALL IN A KNOT. His gait wasn’t smooth at all.
“Hey, centipede”, said the dragonfly watching him stumble along, “also a bit stiff today?”
“Yes”, sighed the centipede, “I seem to put every foot wrong, these days”.
“I met the ladybug the other day”, said the dragonfly, “you know, he who knows how to move so beautifully to music! Maybe he can help you with suppleness”.
And that’s how it came to be that the dragonfly and the centipede whispered in the horn:
“Dear ladybug,
Do you know how Continue reading

(DAT IK HET HEB) GEKEND

(DAT IK HET HEB) GEKEND

(DAT IK HET HEB) GEKEND

als alles gaat verkleuren
en ik het groen verlies
dan moet het gaan gebeuren
dat ik er eens voor kies
maar weer een jaar verstreken
zonder ooit dat moment
dat mij het is gebleken
dat ik het heb gekend

en ieder jaar vergroeien
de bladeren zich weer
met groene hoop gaan bloeien
als was ’t de eerste keer
maar nu weet ik wel beter
ik ben eraan gewend
‘t verandert voor geen meter
dat ik het heb gekend

toch blijft de herfst mij zeggen
kleur nu dan toch maar bij
durf Continue reading

BALANCE

balance

balance

Life is such a fine line
A road that’s o, so small
And if your steps go sideways
You’re heading for a fall

refr: ..oh, how I could use them to survive
……….some wings that make me fly
……….but until I know how that is to do
……….I’ll just balance my way through

Sometimes I wonder why then
The lifepath Continue reading