PUZZLING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

PUZZLING

THE OTTER WAS POTTERING IN THE REED. He had the sensation that he was being watched, but that did not prevent him from blazing his own trail. This time, it was a preset course that he needed to find, because he participated in the yearly quiz walk in the animal forest. That was difficult enough because not for nothing had the bear won last year. He had been the best in answering the difficult questions, and now he had had come up with the difficult questions himself. The otter had to count reed stems, had to know through which water he was wading and what the red signs meant at the waterside. That, he knew. Then there were no inflatables permitted (whatever that would be) or sometimes it said: Continue reading

DE HOBBY-RUIMTE

English: here

The hobby space

De hobby-ruimte
foto gevonden op internet, zo te zien rechtenvrij,
zo niet, neem dan even contact op

Ze zeggen dat het niet kan, dat het vreemde voorstellingen zijn, die nooit werkelijkheid kunnen worden. Hoe weten zij dat, terwijl zij niet weten wat hij weet?

Hij woont hier in dit grote gebouw waarin ieder zijn eigen verblijf heeft, naast de gemeenschapsruimtes die er zijn. Het is er vol, maar het leuke daarvan is dat hij nog eens iemand tegenkomt en aanspraak heeft. Wel is het vervelend als ze zich met hem gaan bemoeien. Belangstelling is fijn, maar ze moeten hem niet gaan betuttelen of de wet voorschrijven.

Onder bij de kelders zijn aparte kamertjes. Voor mensen zoals hij. Mensen die een plek nodig hebben voor hun experimenten. Het heeft een tijdje geduurd, – ze wisten niet of het wel vertrouwd was -, maar ze zijn Continue reading

THE HOBBY SPACE

Nederlands: hier

The hobby space

The hobby space
photo found on the internet, it looks like it’s free of rights
if not, please contact me

They say it cannot be, that they are strange imaginations, that can never become reality. How do they know, while they do not know what he knows?

He lives here in this big building where everybody has their own lodging, apart from the community areas that are in it. It’s crowded, but the good part is that he runs into people and can have a talk. The only nuisance is when they start interfering too much with him. Interest is fine, but they shouldn’t start patronizing or dictating to him what to do.

Downstairs, in the cellars, are separate little rooms. For people like him. People who need a place for their experiments. It took a while, – they did not know if it would be safe -, but in the end, they were Continue reading

PUZZELEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

PUZZELEN

DE OTTER ROMMELDE IN HET RIET. Hij had het gevoel dat hij in de gaten gehouden werd, maar dat weerhield hem er niet van zijn spoor te trekken. Ditmaal een uitgezet spoor dat hij moest zien te vinden, want hij deed mee aan de jaarlijkse puzzeltocht in het dierenbos. Het was nog lastig zat, want de beer had niet voor niets gewonnen vorig jaar. Hij had de moeilijke vragen het best beantwoord en nu zelf de moeilijke vragen verzonnen. De otter moest riethalmen tellen, weten in welk water hij liep en wat dat gele bordje betekende aan de waterkant. Dat wist hij wel. Dan liep daar een aardgasleiding (wat dat dan ook was) of soms stond er C.A.I. en dan was het een kabel (wat dat dan ook was). Ja, de otter wist zijn weg in en om het water. Zo trapte hij er niet in om onder bruggen door te zwemmen. Nee, dan klom hij de kant op, want je weet maar nooit wat je boven het hoofd hangt.
Opeens hoorde hij Continue reading

POLLS

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

POLLS

IT WAS ON A DAY IN SPRINGTIME that the animals had a convivial gathering in the big open space in the forest. Afterwards, they could not recall how it started, but they came to talk about the organization of the animal forest and if there was room for improvement.
“It seems best to me”, said the goose, “that we all fly in formation”.
“Are you nuts”, said the whimbrel, “nicely crisscrossing, that’s a lot more fun”.
“One is the boss”, said the wolf, “that’s evident”.
“Don’t be silly”, said the herring, “when we swim in schools, everybody is equal. You take care not to bump into each other and otherwise you let each other be”.
“But hey”, said the horse, “you keep each other clean, don’t you?”
“Exactly”, said the parrot and the chimpanzee, “otherwise all gets very dirty”.
“But”, said the ant, “I would like to smell Continue reading