DIEP GANG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

DIEP GANG

DIEP GANG

Op een druilerige herfstdag, toen in de hoogte alles mistig was tot druppels aan toe, nam de giraf een duik in de oceaan. Ze zette zich met haar voorpoten zo wijdbeens mogelijk schrap op het strand en stak haar hoofd onder water.
“Hé,” zei de giraf toen ze op de bodem aangekomen was, “dag stekel-rog!”
De stekelrog schrok op en wist niet hoe te reageren. Haastig zocht hij naar mogelijkheden, alternatieven en stroomlijning, maar het bleef angstwekkend warrig in zijn hoofd. Er vielen geen kwartjes en ook het zoeken naar dubbeltjes leverde alleen stekeligheden op.
“Wat mot je”, zei de stekelrog, toen hij vond dat hij niet langer stil kon blijven.
“Ik kom je niet storen”, verontschuldigde de giraf zich. “Ik ben alleen maar op zoek naar diepgang.”
“O,” zei de stekelrog opgelucht, “zoek je de diepe gang? Die Continue reading

DEEP END

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

DEEP END

DEEP END

On a drizzly autumn day, when up above everything was so misty to the extent that drops were formed, the giraffe took a dip in the ocean. She firmly placed her front legs on the beach as far apart as possible and put her head under water.
“Hey,” said the giraffe when she reached the bottom, “hello sting-ray!”
The stingray was startled and did not know how to react. Quickly he scrambled for possibilities, alternatives and streamlining, but all remained frightfully entangled in his head. No pennies were drop-ping and also the search for dimes resulted only in stinging thoughts.
“Whataya want”, said the stingray, when he thought he could no longer remain silent.
“I’m not here to disturb you”, apologised the giraffe. “I’m just looking for some depth.”
“Oh,” said the stingray relieved, “are you seeking the deep end? I can Continue reading