ONTHOUDEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for english

ONTHOUDEN

ONTHOUDEN

OP EEN ZWOELE ZOMERDAG FLADDERDE DE VLINDER VAN BLOEM NAAR BLOEM en koesterde zich in de namiddagzon. De vlinder was druk bezig met zich vooral nergens druk om te maken, toen er opeens een schaduw over haar heen gleed. De vlinder keek op en zag het mooiste vliegende wezen dat ze ooit had gezien.
‘Kijk’, dacht de vlinder, ‘de merel is mooi zwart, de zwaan wit en de mus grijs, maar deze vogel is … uitbundig!’
‘Ja’, dacht de vlinder, die niet precies wist wat uitbundig was, maar toch dacht: ‘ja, zoveel is zeker’.
De uitbundige vogel streek neer op de middelste tak van de beuk en keek onderzoekend rond.
“Dag”, zei de vlinder en fladderde er heen.
“Dag”, zei de Continue reading

KEEPING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

KEEPING

KEEPING

ON A NICELY WARM SUMMER’S DAY, THE BUTTERFLY WAS FLUTTERING from flower to flower and was letting herself be caressed by the afternoon sun. The butterfly was busy not being too busy, when suddenly a shadow slid over her. The butterfly looked up and saw the most beautiful flying creature she had ever seen.
‘Look’, thought the butterfly, ‘the blackbird is black, the swan is white, the sparrow grey, but this bird is … exuberant!’
‘Yes’, thought the butterfly, who did not exactly know what exuberant was but still thought, ‘yeah, that’s for sure’.
The exuberant bird settled on the middle branch of the beech and looked around inquisitively.
“Hi”, said the butterfly, fluttering closer.
“Hi”, said the Continue reading

AFVRAGEN

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for english

AFVRAGEN

AFVRAGEN

DE HAAS WAS ER VANDOOR GEWEEST EN KWAM NU WEER THUIS. Hij zwoefde het bos binnen en liep bijna tegen de dromedaris op die juist bezig was aan een lange wandeling en daarbij een vrolijk wijsje zong.
“Dag dromedaris”, zei de haas, “kom je op mijn feest?”
“Ha”, zei de dromedaris, “je bent er weer”.
De haas nodigde nog andere dieren uit door in de toeter te fluisteren: ik ben er weer, kom je op mijn thuiskomfeest?
“O, wee”, zuchtte de libelle, die het hoorde in haar toeter, “hij komt zo vaak thuis, wat moet ik nou weer meenemen naar het feest?”
“Jezelf”, zei de duif, “dat is genoeg”.
“Ach ja”, zei de libelle, “maar Continue reading

WONDERING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

WONDERING

WONDERING

An * after a word means you can find an explanation under the fable
THE HARE HAD BEEN AWAY AND WAS NOW COMING HOME. He whizzed into the forest and almost bumped into the dromedary who was taking a long hike while singing a cheerful tune.
“Hi dromedary”, said the hare, “will you be coming to my party?”
“Ah”, said the dromedary, “you’re back again”.
The hare also invited some other animals by whispering in the horn: I’m back again, will you come to my homecoming party?
“O, my goodness”, sighed the dragonfly who was hearing this in her horn, “he comes home so often, what on earth am I to bring to the party this time?”
“Yourself”, said the dove, “that’s enough”.
“Ah, yeah”, said the dragonfly, “but Continue reading