ONDERZOEK

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

ONDERZOEK

ONDERZOEK

DE GIRAFFE KON NIET SLAPEN, DIE NACHT IN HET WINTERBOS, TOEN DE MAAN SCHEEN DOOR DE BOMEN.
“Een mooie nacht”, zei de giraffe tegen niemand in het bijzonder, “om eens op onderzoek uit te gaan”.
Hij ging op pad en zag het rivierzwijn wroeten in het mos, de woelmuis woelen in haar hol en langs het water hoorde hij de libelle zuchten in haar slaap, of juist omdat ze niet kon slapen. Toen vloog de vleermuis rakelings langs zijn hoofd.
“Sorry”, mompelde de vleermuis, “ik hoorde niet dat je zó groot bent”.
In de buurt van het huis van het aapje hoorde de giraffe vreemde geluiden. Hij liep er heen maar opeens hield hij zijn pas in. Voor de boom met zijn huis, danste het aapje. Of was het niet het aapje? Het hipte in het rond en speelde met Continue reading

EXPLORING

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

EXPLORING

EXPLORING

THE GIRAFFE COULDN’T SLEEP, THAT NIGHT IN THE WINTER FOREST, WHEN THE MOON WAS SHINING THROUGH THE TREES.
“A beautiful night”, said the giraffe to no one special, “to do some exploring”.
He strolled off and saw the river hog rooting in the moss, the vole tossing in her den and over the water he heard the dragonfly groan in her sleep, or perhaps because she could not sleep. Then the bat flew right past his head.
“Sorry”, mumbled the bat, “I did not hear you were that big”.
In the vicinity of the house of the monkey, the giraffe heard strange noises. He walked over but suddenly held back. In front of the tree where his house was, the monkey was dancing. Or wasn’t it the monkey? It hopped around and played with Continue reading

VOLLEDIG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

VOLLEDIG

VOLLEDIG

DE LIBELLE FLUISTERDE IN DE TOETER:
Schaap, wil je bij me op bezoek komen?
De libelle

De wind waaide de fluisteringen door het bos en het schaap hoorde in haar toeter wat de libelle gefluisterd had.
“Ach”, zei het schaap en ging op pad, “de libelle heeft het weer benauwd”.
“Fijn”, zei de libelle, “dat je zo gauw gekomen bent. Lust je een slokje water? Rietwater, beekwater, bronwater, …”
“Slootwater”, zei het schaap dat wist dat de libelle steeds volledig wilde zijn, ook al wist ze dat het schaap altijd slootwater dronk.
“Jaja”, zei de libelle, “maar je weet maar nooit. Misschien Continue reading

FULFILLED

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands / klicka här för Svenska

FULFILLED

FULFILLED

An * after a word means you can find an explanation under the fable
THE DRAGONFLY WHISPERED IN THE HORN:
Sheep, would you come and visit me?
The dragonfly

The wind blew the whispers through the forest and the sheep heard in her horn what the dragonfly had whispered.
“Ah’, said the sheep and set off, “the dragonfly is feeling uptight again”.
“So nice”, said the dragonfly, “that you could come so quickly. Would you like a sip of water? River water, brook water, spring water, …”
“Dish water”, said the sheep who knew that the dragonfly always wanted to be fully detailed, although she already knew that the sheep always drank dish water.
“Yes, yes”, said the dragonfly, “but Continue reading