AANDACHTIG

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

AANDACHTIG

AANDACHTIG

Op de grote, stille heide wandelden het schaap en de giraf.* De heide stond in bloei en zo kwam het dat ze liepen door een paars glooiend landschap met hier en daar een groepje groene bomen of een gele zandplek.
“Schaap,” zei de giraf, “hoe zou het komen dat door de kleuren die ik met mijn ogen zie, ik van binnen een warm en rustig gevoel krijg?”
Het schaap keek de giraf eens schaapachtig aan. Dat vond de giraf wel gepast. Opeens stond de giraf stil, ging met enige moeite zo wijdbeens mogelijk staan met haar voorpoten en boog haar lange nek naar de grond om een heideplant te bestuderen.
“Hoe zou het komen”, zei de giraf, “dat het Continue reading

THOUGHTFUL

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

THOUGHTFUL

THOUGHTFUL

An * after a word means you can find an explanation under the fable
On the great, silent moor, the sheep and the giraffe were strolling.* The heather was in bloom and so it came to be that they walked through a purple rolling landscape with little groups of green trees or a yellow sand spot every now and then.
“Sheep,” said the giraffe, “how is it that through the colours I see with my eyes, I get a warm and peaceful feeling inside?”
The sheep looked sheepishly at the giraffe. The giraffe thought that to be appropriate. Suddenly, the giraffe stood still and with some difficulty, she spread her front legs as far apart as possible and bowed her long neck to the ground to study a heather plant.
“How is it”, said the giraffe, “that it looks like Continue reading