EIGENHEID

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

EIGENEHEID

EIGENEHEID

“Dag woelmuis”, riep de marmot. Ze vlogen elkaar in de armen en draaiden een pirouette zoals alleen de woelmuis en de marmot dat konden, ieder voorjaar eind april op het feest van de magnolia.
“Hela, hola!”, riep de wezel bij wie ze rakelings langs wervelden. “Kijk eens uit!”
“Wees niet bang”, zei de duif. “Het gaat goed.”
“O”, zei de wezel, die het probeerde te geloven. Hij kwam niet zo vaak uit zijn holletje en meestal alleen als het rustig was, maar op het jaarlijkse feest van de magnolia wilde hij toch wel graag deel uitmaken van het gezellige samenzijn van alle dieren op de grote open plek rond de magnolia, die dan in volle bloei stond.
Net een koningin, dacht de ekster, die op die dag haar overbodige huisraad (en Continue reading

GRONDIG PERSPECTIEF

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

GRONDIG PERSPECTIEF

GRONDIG PERSPECTIEF

In de ochtendnevel van een vroege voorjaarsdag stond de giraf lekker te eten uit de top van de lindeboom. Dat kon de giraf makkelijk doen want ze stak boven 98% van alle dieren uit. Het voordeel van zo lang zijn, vond ze, was dat ze altijd prima overzicht had. Nadeel was natuurlijk dat veel dieren nogal ver weg leken en daardoor moeilijker bereikbaar. Behalve de dieren die konden vliegen en vooral de kleinere daarvan. Die kwamen soms gezellig de gekste gedachten rond haar hoofd draaien. Vliegers zijn vrijdenkers, dat had de giraf wel ontdekt. Zwevers, vonden sommigen, maar dat vond de giraf lang niet altijd terecht. Zelf stond ze met haar vier poten stevig op de grond, maar kon een Continue reading

BASIC PERSPECTIVE

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

BASIC PERSPECTIVE

BASIC PERSPECTIVE

In the morning mist of an early spring day, the giraffe enjoyed herself eating from the top of the linden tree. The giraffe could easily do that because she towered over 98% of all the animals. The advantage of being so tall, in her opinion, was that she always had great overview. A disadvantage was of course, that a lot of the animals seemed a bit distant and therefore more difficult to reach. Except for the animals that could fly and among them, especially the little ones. They sometimes came by to spin, for fun, the craziest of thoughts around her head. Flyers are freethinkers, so the giraffe had found out. Living with their heads in the clouds, according to some, but the giraffe thought that did not always do them justice. She herself stood firmly on the ground with her four feet, but she could really appreciate Continue reading

SOUL LOVE

00-Snap 2014-08-09 at 13.33.34I see your eyes in the morning and wonder
What are the thoughts they will bring me today
That is the greatest of gifts and I long there
Will be no end to this joy on my way

You are the one who is able to reach me
You are the one that could answer the call
That is the greatest of gifts that we each say
Let it not end, please, this joy in our soul

refr:Yes, yes, we are companions
……….We’re not afraid to open our souls
……….That’s ’cause we will be caring
……….Not to break down, what should be whole Continue reading

ACTIVITY

TEASER, whole fable in book

klik hier voor Nederlands

BEDRIJVIGHEID

ACTIVITY

Times were busy for the firefly. Days were getting shorter. Each evening darkness fell sooner and each morning the sun rose later. A lot of animals asked if she would shine on their doorstep for a while and that’s how it came to be that the firefly was busy going from appointment to appointment.
In the beginning, she was shining a good hour and a half on every doorstep, but nowadays she had reduced it to fifty minutes because more and more animals needed her. It was as if darkness now had gotten gloomier than before. Or maybe it was because Continue reading

BEDRIJVIGHEID

LOKKERTJE, hele fabel in boek

click here for English

BEDRIJVIGHEID

BEDRIJVIGHEID

Het waren drukke tijden voor de vuurvlieg. De dagen werden korter. Elke avond werd het eerder donker en elke morgen kwam de zon later op.
Veel dieren vroegen of zij een tijdje voor hun deur kwam schijnen en zo kwam het dat de vuurvlieg nu op pad was van de ene afspraak naar de andere.
Eerst scheen zij bij iedere deurpost wel anderhalf uur, maar dat had zij inmiddels ingekort tot vijftig minuten omdat steeds meer dieren haar nodig hadden. Het leek wel of donker nu mistroostiger was dan vroeger. Of misschien kwam het omdat Continue reading